در صورت حذف پک لوازم آرایشی(ارسال برای آقایان)، ۱۰۰ هزار تومان از مبلغ نوشته شده کسر میشود.

دسته بندی ها